This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

KORSGAARD

Specialiseret rådgivning indenfor tekniske installationer
VVS | Ventilation | Energi | Indeklima

Lidt bedre end andre gode rådgivere

KORSGAARD rådgiver og projekterer udskiftning og renovering af eksisterende installationer, forbedring af indeklima og energioptimering.

Kontakt os for en indledende samtale og aftale om det videre forløb. Vi følger projektet fra den indledende fase til aflevering og tilsyn.

Specialiseret rådgivning

Hos KORSGAARD er der handling bag ordene. På 3 år har vores virksomhed udført over 100 projekter. Vi er eksperter i indeklima, vand-, varme- og afløbsinstallationer, og vi tilbyder projektledelse i alle faser fra start til slut.


Brugsvand

For udskiftning af udtjente brugsvandsinstallationer kan KORSGAARD yde rådgivning inden for bl.a. materialevalg af alt fra rør og fittings til ventiler. Det rette materialevalg i brugsvandsinstallationer kan sikre mod de fleste korrosionsskader.

Varmeanlæg

Kan ejendommens 1-strengede varmeanlæg ikke længere varme tilstrækkeligt, har KORSGAARD kompetencer indenfor konvertering til et 2-strenget varmeanlæg og kan yde rådgivning gennem alle projektes faser.

Energioptimering

Vi tilbyder bl.a. rådgivning i forbindelse med energioptimering af:

  • Klimaskærme
  • Varmeanlæg
  • Brugsvandsanlæg
  • Ventilationsanlæg

Ventilation

Fugtproblemer, trækgener og forurenet luft bidrager til et dårligt indeklima. Vi har stærke kompentencer indenfor ventilationsanlæg og kan hjælpe med projektering og udbedring af f.eks. forkert styrede ventilationsanlæg.

Afløbsinstallationer

Vi tilbyder rådgivning ved udskiftning eller renovering af afløb til spildevand og drænvand, og kan yde fejlsøgning af eksisterende afløbsinstallationer.

Udvalgte kunder og samarbejdspartnere