This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Afløbsinstallationer

Udskiftning og renovering af afløbsinstallationer kræver dimensionering af de nye installationer, der tager hensyn til bygherrens ønsker og samtidig overholder krav fra bygningsreglementet.

Afløb i bygninger

KORSGAARD yder rådgivning og projekterer nye afløbsinstallationer for private, foreninger og erhverv ved udskiftning af udtjente installationer.

Vi rådgiver bl.a. indenfor spildevand, regnvand og kloakering.

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering af de nuværende afløbsinstallationer være vigtig for at finde den bedste løsning i forbindelse med renovering og udskiftning af afløb.