This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Andels- og ejerforeninger

Vurdering af installationer, rådgivning af større og mindre projekter

Erhverv

Snak med os om projektering af ventilationsanlæg, kuldegener, energibesparelse og driftsinstrukser mm.

Privat

Projektering, tilsyn og aflevering af VVS- og ventilationsprojekter. Dimensionering og løsningsorienteret dialog i tæt samarbejde med arkitekter i projekteringsfasen, sikrer gnidningsfri udførsel i forbindelse med renovering


Rådgivning

KORSGAARD tilbyder rådgivning og projektering i forbindelse med renovering af tekniske installationer. Vi tilbyder projektledelse fra de indledende faser og følger projektet indtil gennemgang og tilsyn efter udførelse. Vores høje fokus på tæt samarbejde mellem bygherre og andre fag, sikrer en gnidningsfri byggeproces.

Brugsvand

Korrosionssikring, dimensionering og sikring af vandkvalitet.


Varme

Indregulering og udskiftning af varmeanlæg samt projektering af fjernvarme-, varmepumpe-, naturgas- og jordvarmeanlæg.

Ventilation

Boligventilation til villaer og lejligheder, ventilation til erhverv samt ventilation for centrale og decentrale anlæg. Indregulering og styring af ventilationsanlæg.

Afløb

Renovering, udskiftning og tilstandsvurdering af afløbsinstallationer.

Syn og skøn

Hos KORSGAARD har vi en skønsmand der udfører syn og skønssager.

Drift og vedligehold

Optimering af tekniske installationer, og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Fejlsøgning

KORSGAARD har erfaring med fejlsøgning af brugsvandsinstallationer ved problemer med f.eks. lavt vandtryk eller for høje/lave varmtvandstemperaturer.

Vi tilbyder også fejlsøgning af varmeanlæg, ventilation og afløb.