This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Ventilation

Boligventilation | Centrale anlæg | Decentrale anlæg | Ventilation til erhverv

Udskiftning af ventilationsanlæg

KORSGAARD yder ventilationsrådgivning ved udskiftning, forbedring eller etablering af nyt ventilationsanlæg. Vi har kompetencer inden for komfortventilation, procesventilation, erhverv, kirker, køling, samt CTS og automation.

Atmosfærisk indeklima

Vi rådgiver og finder løsninger der giver optimal luftkvalitet og kontrol af luftfugtighed. Det atmosfæriske indeklima indebærer bl.a. lugtgener, støv og damp fra f.eks. mados.

Termisk indeklima

KORSGAARD yder rådgivning inden for det termiske indeklima. Vi projekterer løsninger med passiv og aktiv køling, og sikrer komfortable temperaturer året rundt.