This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Brugsvand

Udskiftning og renovering af brugsvandsinstallationer kræver dimensionering af de nye installationer, der opfylder nuværende og fremtidige behov i ejendommen.

Korrosionssikring af installationer

Hos KORSGAARD har vi stor viden inden for rørmaterialer og egenskaber. Denne viden benytter vi til at korrosionssikre brugsvandsinstallationer, og sørge for at materialesammensætningen i installationerne ikke forårsager korrosionsskader.

Sikring af vandkvalitet

Rådgivning ved udbedring af Legionella og etablering af vandbehandlingsanlæg.

Vurdering

KORSGGARD gennemgår og vurderer brugsvandsinstallationer, med henblik på funktion og økonomi.