This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Referencer

Udvalgte projekter

Vores projekter spænder bredt, fra brandsikring af Fangetårnet på Frederiksborg Slot, forbedring af indeklima i kirker, projektering af VVS og ventilation i villaer, til indregulering af varmeanlæg i andels- og ejerforeninger.

Rosenborg

KORSGAARD har varetaget flere opgaver på det historiske Rosenborg Slot bygget af Christian IV.

 • Brandsikring med inert gas
 • Indeklima/Ventilation
 • Vedligeholdelsesplaner

Høyrups Allé

Rådgivning om renovering af villa i Hellerup.

 • Brugsvandsinstallationer 
 • Varmeinstallationer med gulvvarme
 • Ventilation 
 • Energi & indeklima

Frederiksborg Slot

Gennem de seneste 3 år har KORSGAARD varetaget mange af de tekniske installationer for det historiske slot.

 • Afløbsinstallationer i indre slotsgård
 • Brandsikring med inert gas i Fangetårnet
 • Fjernvarmeinstallationer på Rendelæggerbakken
 • Vedligeholdelsesplaner for hele ejendommen
 • Energioptimering - Reduktion af fjernvarmeforbrug

Glentevej

Optimering af eksisterende installationer i åbentrumskontorer.

 • Optimering og styring af ventilationssystemer
 • Fejlsøgning og optimering af varmeanlæg
 • Opfølgning på udførelse
 • Undersøgelse af termisk og atmosfærisk indeklima

Nygårdskirken

Etablering af nyt varmeanlæg og forbedring af indeklima.

 • Nye og optimerede varmeinstallationer
 • Ventilation med varmegenvinding

EF Kastaniecentret

Projektering af tekniske installationer hos ejerforening i Hvidovre.

 • Nye brugsvandsinstallationer med komplekse føringsveje
 • Forundersøgelse af varme- og afløbsinstallationer

Christiansborg

KORSGAARD har gennem de seneste 4 år varetaget flere renoveringsopgaver for Slots- og kulturstyrelsen på Christiansborg.

 • Udskiftning af brugsvandsinstallationer i Nordre Ridebane
 • Forundersøgelse af vand- og varmeinstallationer på hele ejendommen
 • Optimering af varmeinstallationer
 • Undersøgelser og optimering af ventilationsanlæg